Babynim

Vikten av brandtätning i fastigheter

Passivt brandskydd handlar om att förhindra att brand och rök sprider sig i en byggnad innan den har hunnit evakueras. Brandtätning minskar risken för större kollaps och allvarliga skador – på material och människor. Brandskydd är därför av yttersta vikt. Det tätningsmedel som används vid brandskydd expanderar vid höga temperaturer.

Hur brandskydd fungerar

Tätningsmaterialet som används vid brandtätning är utformat för att expandera vid höga temperaturer. Denna expansion skapar en barriär mellan branden och den yta som den appliceras på, vilket förhindrar att branden sprids. Den vanligaste typen av tätningsmedel som används vid brandskydd är intumescent färg. Intumescent färg är en vattenbaserad latexfärg som innehåller ämnen som expanderar när de utsätts för värme. Detta expanderande medel är vanligtvis en förening som kallas vermiculit.

Det finns två typer av intumescenta färger: torrfilmsbildande och våtfilmsbildande. Torkfilmformande intumescenta färger appliceras på ytor med hjälp av en rulle eller spruta och bildar en torr film på ytan när de härdar. Våtfilmsbildande intumescenta färger appliceras på ytor med hjälp av en pensel och bildar en våt film på ytan när de härdar.

Vilken typ av intumescent färg du använder beror på vilken typ av yta du brandskyddar och i vilken miljö den ska användas. Om du till exempel brandskyddar en metalldörr skulle du använda en intumescent färg som bildar en torr film eftersom den kan appliceras jämnt med en rulle eller en spruta. Om du brandskyddar en trädörr skulle du använda en våt filmbildande intumescent färg eftersom den kan appliceras jämnt med en pensel.

Varför brandskydd är viktigt

Brandskydd är viktigt eftersom det förhindrar att bränder sprider sig i byggnader innan de kan evakueras. Det minskar också risken för större kollaps och allvarliga skador på material och människor. Det tätningsmedel som används vid brandskydd expanderar vid höga temperaturer och skapar en barriär mellan branden och den yta som det appliceras på. Det finns två typer av intumescenta färger: torrfilmsformande och våtfilmsformande. Vilken typ av intumescent färg du använder beror på vilken typ av yta du brandskyddar och i vilken miljö den ska användas.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln