Babynim

Kategori: Företag

Företag

Vikten av brandtätning i fastigheter

Passivt brandskydd handlar om att förhindra att brand och rök sprider sig i en byggnad innan den har hunnit evakueras. Brandtätning minskar risken för större

Företag

The Human Element Kursöversikt

The Human Element är en kurs som är utformad för att hjälpa deltagarna att förstå och träna på sitt eget inre ledarskap. Genom att se

Företag

Mångfaldens makt på arbetsplatsen

I dagens samhälle konstaterar man ofta att kvinnor och män har lika rättigheter. Men när det kommer till chefsposter så verkar det som om vi