Babynim

Mångfaldens makt på arbetsplatsen

I dagens samhälle konstaterar man ofta att kvinnor och män har lika rättigheter. Men när det kommer till chefsposter så verkar det som om vi fortfarande lever i medeltiden. Varför är det då bara en fjärdedel av alla chefer som är kvinnor? Det finns flera olika orsaker, men en viktig del är att arbetsgivare inte anstränger sig nog för att hitta de bästa kandidaterna till just chefspositioner utan tillsätter de positionerna till sina närmaste. Detta beror ofta på att människor tenderar att lita på dem som är lika dem själva, och därför är majoriteten av cheferna fortfarande vita män.

Studier har dock visat att företag med en mer diversifierad arbetsstyrka är mer framgångsrika än de som inte har det. Detta beror på att olika perspektiv och bakgrunder kan ge nya idéer till bordet, vilket kan leda till bättre beslutsfattande. När alla känner att de är en del av laget är det dessutom mer sannolikt att de är produktiva och lojala mot företaget. Det är alltså uppenbart att mångfald är nyckeln till en framgångsrik arbetsplats.

Om du är arbetsgivare ska du se till att du gör din del för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. Och om du letar efter ett nytt jobb, var inte rädd för att sätta krav och visa att du är värd positionen som du söker. Sedan får det inte falla för mycket åt fel håll där man enbart anställer kvinnor för att öka jämställdheten på arbetsplatsen. Det måste finnas en balans där man anställer folk efter deras erfarenheter och inte enbart letar efter en ny kopia av sig själv.

Om du främjar mångfald på arbetsplatsen kommer alla att gynnas.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln