Kolik 2

Om spädbarnskolik

När små barn skriker intensivt flera timmar i sträck och dessutom återkommande vid en viss tid på dygnet brukar det kallas spädbarnskolik. Det är vanligt att barn har det. Det finns många sätt att hjälpa barnet. Spädbarnskolik är inte någon sjukdom och är inte farligt. Kolik är vanligast mellan två veckors ålder och fem månaders ålder. Koliken är ofta som mest besvärlig vid sex till åtta veckors ålder. Spädbarnskolik kallas ibland tremånaderskolik eller kolik.

Tips på sådant du kan göra själv

Du kan till exempel testa detta för att hjälpa barnet:

  • Låta hen få vara nära, pröva spädbarnsmassage eller bär barnet i sele eller över axeln. På en del bvc erbjuds en kostnadsfri kurs i spädbarnsmassage.
  • Pröva med tröstnapp om barnet har ett tydligt sugbehov.
  • Försök att sluta röka, nikotinet påverkar barnets tarmrörelser negativt. Kolik är vanligare om mamman röker. Vill du sluta röka? Här får du tips.
  • Om det verkar som om barnets magont beror på kosten kan du som ammar pröva att utesluta eller minska på gasbildande mat som lök, kål och bönor.
  • Du kan också pröva att undvika all form av koffein, såsom kaffe och andra drycker som innehåller koffein.
  • Pysventil kan ibland fungera. Prova när barnet är lugnt. Pysventil är en engångspip som du försiktigt för in i ändtarmen och som gör att gas kan komma ut.
  • Om du kan förutse skrikperioderna kan du pröva att ge barnet ett bad eller massera barnet precis innan.

Det är viktigt att komma ihåg att kolik inte beror på att du som förälder har gjort fel.

Även om kolik inte är farligt, så är det påfrestande att ha ett barn med kolik. Frustration, hjälplöshet och vanmakt är vanliga känslor då ditt barn har kolik.

Du kan bli väldigt trött när du har ett barn som skriker mycket. Försök tänk på att skrikigheten kommer att avta.

När och var ska jag söka vård?

I de flesta fall behöver du inte söka vård för ditt barn eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om barnet skriker mycket och många dagar i följd eller om man som förälder är uttröttad kan man vända sig till barnavårdscentralen, bvc, för råd och stöd. Barnet bör då undersökas främst för att utesluta andra orsaker än kolik till skrikigheten.

Sök vård på en akutmottagning för barn om barnet har ett eller flera av följande symtom:

  • Ditt barn skriker under en stor del av dygnet och låter sig inte tröstas.
  • Ditt barn skriker i intervaller.
  • Ditt barn verkar vara slött och vill inte äta eller dricka.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver rådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

 

Källa: 1177.se

hjalp-mitt-barn-har-kolik

 

 

Läs mer om kolik och hur du som förälder

kan hitta egna verktyg för att hantera det i boken

”Hjälp! Mitt barn har kolik”