Windi

Om Windi Pysventil

Många föräldrar upplever att deras barn har problem med gaser under barnets första månader. Orsaken är att små barn har ett outvecklat och omoget tarmsystem. Resultatet är en uppblåst mage som spänner och gör ont. En extrem form av gasproblem är kolik.

Genom att använda Windi® hjälper du ditt barn att få ut gaserna. Den mjuka ventilen är särskilt utformad för spädbarn och är utrustad med ett stopp vilket gör att den inte kan föras för långt in. Behandlingen tar någon minut och barnet känner oftast av resultatet direkt. Ventilen görs i ett mjukt och böjligt material och har en rundad topp för att inte orsaka obehag för barnet.

Så här använder du Windi Pysventil:

  • Använd alltid barnolja eller liknande på pysventilen för att underlätta införandet.
  • Lägg barnet på rygg, lyft benen mot magen och för försiktigt in pysventilen i barnets stjärt med den smala änden först. Pysventilen är utformad så att den inte går att föra in för långt.
  • När du hör gasen pysa ut vet du att behandlingen fungerar.
  • Märker du inte av någon effekt avbryter du behandlingen efter cirka en minut och försöker igen lite senare. Behandlingen är klar när det pysande ljudet upphört.
  • Kasta pysventilen efter användning

Visste du att

Windi® utvecklades ursprungligen av Astra Tech AB i Mölndal. Metoden att använda pysventil för att avhjälpa gasproblem är sedan länge känt och väl beprövat inom vården, både för spädbarn och vuxna. För att utvärdera Windi genomfördes en acceptansstudie på spädbarn med magont vid BVC i Mölndal, där Windi® användes i kombination med magmassage. I 71 procent av fallen ansåg föräldrarna att barnen lindrades av behandlingen.

Den patenterade katetern är framtagen med tanke på barnets säkerhet och innehåller inga lösa delar. Själva katetern är lång nog att nå förbi slutmuskeln som förhindrar att gasen kommer ut, men är utformad med ett stopp som förhindrar att den förs in för långt och på så vis skadar barnet. Katetern görs i ett mjukt och böjligt material och har en rundad topp för att inte orsaka obehag för barnet.

Windi® tillverkas i Sverige och är helt fri från skadliga ämnen och kemikalier som BPA.

Pysventilen är en engångsprodukt och rekommenderas från nyfödd till dess att barnet inte längre besväras av gasproblem. Windi® finns att köpa på Apotek och i välsorterade barnaffärer.

Mamma barn Windi