Om förkylning och nästäppa hos små barn

Förkylning är en infektion i de övre luftvägarna, det vill säga, näsan, svalget eller halsen. I de allra flesta fall orsakas en förkylning av virus.

En förkylning smittar lätt, särskilt under sjukdomens första dagar. Därför är det bra att på olika sätt försöka förhindra att smittan sprids, till exempel genom att tvätta sina och barnets händer ofta.

Från det att barnet smittats tills det börjar känna sig sjuk går det bara något dygn. Oftast är det bara under de första dagarna som barnet känner sig dåligt och efter en till två veckor brukar det vara friskt igen.

En förkylning går oftast över av sig själv, men ibland kan man få följdsjukdomar som till exempel öroninflammation som kan behöva behandlas. Barn kan också få influensa. Under de första småbarnsåren är det vanligt att man får upp till sju förkylningar om året. Barn som utsätts för tobaksrök får oftare luftvägsinfektioner än barn i rökfria miljöer.

När man är förkyld är det vanligt att man

  • blir täppt i näsan och snuvig
  • blir irriterad i halsen
  • får hosta som oftast är lindrig
  • får lindrig huvudvärk.
  • Små barn får besvär med att äta och sova.

Ibland får små barn också hög feber men den varar sällan länge.

De allra flesta barn som är förkylda behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Det bästa är att vara uppmärksam på hur barnet mår. Kontakta vården direkt om barnet är slött, inte orkar leka och inte vill dricka.

Man ska även kontakta vården om barnet är yngre än tre månader och man flera gånger under några timmar har mätt att barnet har feber 38,0 grader eller högre. Om ett barn i åldern tre till tolv månader är förkylt och man flera gånger har mätt att barnet har feber 39,0 grader eller högre ska man kontakta vården.

Kontakta också vården om ett spädbarn är förkyld och har svårt att suga, eller inte kan ta bröstet eller flaskan på grund av nästäppa.

Man kan försöka lindra bevären

Eftersom förkylning beror på virus kan sjukdomen inte botas av antibiotika eller andra läkemedel. Det är kroppens eget immunförsvar som måste sköta läkningen, och man kan under tiden bara lindra symtomen och se till att barnet mår så bra som möjligt trots förkylningen.

 

 

 

 

http://1177.se