Dataskyddspolicy

Senast reviderad: 2018-06-01

Introduktion

Detta är den centrala dataskyddspolicyn för babynim.se och för de tjänster som tillhandahålls genom denna website och andra under bolaget.

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet, uppfylla skyldigheter enligt lag och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder,
 • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare,
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsiter som stöds av reklam.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten här nedan.

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in uppgifter för att våra Tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar ett konto i en applikation eller hos våra e-handlare, administrerar ditt användarkonto för en Tjänst, köper en produkt i någon av våra kanaler, anmäler dig till ett evenemang, köper en tidningsprenumeration, laddar ned en app och registrerar dig som användare, registrerar dig för ett nyhetsbrev, eller kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra Tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra siter och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna policy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. Sådana tredje partskällor kan variera över tid men kan inkludera:

 • Sociala nätverk, när du ger Babynim åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk.
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

Du kan göra val angående de uppgifter vi samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen.

De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Babynim, dina val, inklusive dina integritetsinställningar i t ex din webbläsare, och de produkter och funktioner du använder. Den data vi samlar in kan innefatta följande:

 • Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och andra liknande kontaktuppgifter.
 • Identifikationsuppgifter. Vi samlar in personnummer och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.
 • Demografiska data. Vi samlar in uppgifter om dig, till exempel ålder, kön, land och språkinställning.
 • Data relaterat till köp av produkt/tjänst
  • Betalningsdata. Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod.
  • Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp, prenumerationer, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.
 • Profileringsdata
  • Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med Babynim och våra produkter. Vi samlar till exempel in information om produktanvändning, vilket betyder att vi samlar in data om de funktioner du använder, artiklar som du köper och de webbsidor du besöker. Dessa inkluderar också de inställningar du väljer och de programvarukonfigurationer du använder mest. Vi samlar även in information om enheten, anslutningen och konfigurationen, vilket betyder data om enheten och nätverket som du använder för att ansluta till våra Tjänster. Det kan innefatta även information om operativsystem, IP-adress, enhets-id (till exempel IMEI-numret för telefoner), nationella inställningar och språkinställningar.
  • Intressen och favoriter. Vi samlar in data om dina intressen och favoriter, till exempel aktier du följer i en ekonomiapp, dina favoriter bland de nyhetsartiklar du sparar i din profil på ditt konto vid din tidningsprenumeration, favoritprodukter som du lägger till i en varukorg. Utöver de som du uttryckligen tillhandahåller, kan även dina intressen och favoriter härledas eller anknytas från andra uppgifter som vi samlar in.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar för kundsupport. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport, telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter, kan samtalen övervakas och spelas in.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

I de produktspecifika avsnitten under rubriken ”Ytterligare valfria tjänster” nedan beskrivs de rutiner för uppgiftsinsamling som tillämpas för användning av dessa tjänster.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet, uppfylla skyldigheter enligt lag och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder,
 • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare,
 • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare, samt
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsiter som stöds av reklam.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data.

Tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi använder uppgifter för att tillhandahålla och förbättra produkterna vi erbjuder och utföra nödvändiga affärsåtgärder. Detta innefattar att hantera produkterna, underhålla och förbättra produkternas prestanda, utveckla nya funktioner, bedriva forskning och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster. Vi använder uppgifter för att utföra dina köp med oss och för att förse dig med våra produkter och tjänster som prenumerationer, premier, events och kurser
 • Kundsupport. Vi använder uppgifter för att ge support- och stödtjänster till dig så att du kan utnyttja våra produkter och tjänster. Att Babynim håller ett centralt koordinerat och kvalitetssäkrat kundregister möjliggör en sömlös service till dig och att du enkelt kan ställa frågor till Babynim och tillvarata dina rättigheter som besökare.
 • Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsiter för att förbättra relevansen för sökresultat, användningsdata för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på siter och placering av relevant innehåll för dig på våra webbsiter.
 • Säkerhet. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet för att upptäcka och förhindra bedrägeri och för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi kan också blockera leverans av ett meddelande eller ta bort innehållet om det bryter mot våra villkor.
 • Affärsverksamhet/-insikt. Vi använder uppgifter för att med stöd av vår koncerngemensamma analysfunktion vid Babynim utveckla aggregerade analyser och affärsinsikt som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut. Till exempel lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen data som inte består av personuppgifter vid produktutveckling och analys av trender, statistik och liknande syften. Att vi på Babynim håller ett centralt koordinerad och kvalitetssäkrad analysförmåga säkerställer en korrekt och säker hantering av våra kunders personuppgifter för tillåtna syften, vilka beskrivs närmare i denna policy.

Personligt anpassade tjänster. Våra produkter och tjänster innehåller anpassade funktioner som automatiskt skräddarsyr din upplevelse baserat på våra uppgifter om dina aktiviteter, intressen och, där vi har inhämtat ditt samtycke eller har stöd av lag eller avtal, även din position. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av vår koncerngemensamma analysfunktion inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren så att du får personligt anpassade tjänster och erbjudanden som du kan vara intresserad av. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad personalisering.

Marknadsföring och reklam. Vi använder data som genereras då besökare på hemsidan orienterar sig fram på webbsidan. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av vår koncerngemensamma analysfunktion. När du besöker våra webbsiter, kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonserings cookies, så att vi kan förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av. Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Annonserna som du ser på våra webbsiter kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen och favoriter, din position (om du givit oss ditt tillstånd att använda denna data), dina transaktioner, hur du använder våra produkter och tjänster, sökfrågor eller innehåll du visas. Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, positionsdata (där tillåtet), sökfrågor, intressen och favoriter, användningsdata från våra produkter, tjänster och webbplatser och från våra annonsörers och partners webbplatser och appar. Om du väljer att avanmäla dig från intressebaserad reklam, kommer data som är associerade med detta inte att användas.

Övriga ändamål. Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om ditt samtycke där det krävs. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan dina personuppgifter skulle användas för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi delar även information med företag som vi anlitat för att tillhandahålla kundservicesupport eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster i de fall de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Babynim.

Observera att vissa av våra siter innehåller länkar till produkter från tredje part vars personuppgiftspolicier skiljer sig från Babynim’s. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan visa, redigera och ta bort dina personuppgifter för våra produkter och tjänster, genom att kontakta vår kundservice eller i förekommande fall direkt i den produkt eller tjänst du använder. Du kan även göra val angående Babynim’s insamling och användning av dina uppgifter. Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka produkter och tjänster du använder.

Dina reklaminställningar

Webbläsarbaserade kontroller

 • Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.
 • Spårningsskydd. Vissa webbläsare har en funktion som kallas Spårningsskydd som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbplatser som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbplatser, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredje partssidor kan samla in om dig.

Dina individuella rättigheter

Babynim följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:
Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av personuppgifter.
Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter, begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.
Du har rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter.
Du har rätt att begära att vi lämnar över dina personuppgifter till annan organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det på behovsbasis, i syfte att kunna erbjuda de produkter som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra berättigade intressen.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från;
Oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, eller
Obehörigt röjande av eller
obehörig åtkomst, användning och utlämnande.
Till exempel lagras personuppgifter i datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas i Sverige. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Vårt bevarande av personuppgifter

Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna?
Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra befintliga produkters och tjänsters prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och redovisningsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.

Är personuppgifterna av extra känsligt slag?
I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Har Babynim antagit och informerat om en specifik bevarandeperiod för en viss typ av data?
För exempelvis information som rör ett onlinebeteende avidentifierar vi denna information genom att ta bort hela IP-adressen vid insamling av uppgiften, och cookie-ID:n och andra identifierare tas bort efter den tid som anges i aktuell cookie policy.
Där aktuellt, används köphistorik som underlag för intressebaserad marknadsföring under tolv månader från det att den uppstod, därefter upphör denna användning.
Vi sparar kunddata om våra kunder under en period av 24 månader från att vårt kundförhållande har upphört, eller den tidigare tidpunkt då kunden ber om att få sina personuppgifter raderade.

Har användarna godkänt användning av en längre bevarandeperiod?
I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt tillstånd.

Har Babynim juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen?
Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsbeslut om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.
Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vi använder huvudsakligen anonym data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, trender, m.m.

Ändringar i denna dataskyddspolicy

Vi kommer att uppdatera vår dataskyddspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn varpå ändringarna träder i kraft.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på Babynim använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsiten eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna dataskyddspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Babynim skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud, kontaktar du oss genom att använda följande kontaktinformation.

Babynim

info@babynim.se

040-699 25 15

S:t Johannesgatan 2

211 46 Malmö

Sverige

Om inget annat anges är Babynim personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via de produkter och tjänster som omfattas av denna personuppgiftspolicy. De varumärken som ingår i Babynim  framgår under fliken Om Oss.

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Peronuppgiftspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga kunder och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra Tjänster från den dagen kommer att vara föremål för den nya Peronuppgiftspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.