Ur ”Vetenskapliga bidrag”, Svensk ÖNH-tidskrift 1/00

”Snorsugen har utvärderats av barnläkare och av personal på BVC. Utvärderingen visar att användningen av Näsfrida förbättrar andning och sömn, under en period av förkylning med ökat nässekret. Även födointaget underlättas och effekten av näsdroppar ökar. Studien visar att det inte föreligger någon risk för överföring av patogener från barnet till användaren.

Tidskrift_2000