Rolf Uddman Professor i Otorhinolaryngologi Fd verksamhetschef vid ÖNH-kliniken, Universitetssjukhuset MAS Malmö

”Förkylning hos små barn är ofta svårhanterligt då barnen inte på egen hand kan snyta sig. Den sekretstagnation i näsan som uppkommer i samband med förkylning, försvårar andning, amning och nattsömn. NäsFrida kan lindra dessa problem och utgör därmed ett bra komplement till andra terapier som nässpray, högläge och koksaltinstallation.”

Intyg_Professor_MAS