Iréne Jakobsson, Divisionschef, Sjukhushygieniker, Barn- och Ungdomssjukvården i Lund

”Jag ser den som ett bra komplement till andra egenvårdsmetoder såsom exempelvis koksalt och högläge. Det framkommer också att NäsFrida inte medför några komplikationer vid användandet vare sig för barnet eller användaren. Sammanfattningsvis tycker jag därför att NäsFrida kan rekommenderas som en komplettering i egenvård.”

Div_chef_Lund