Ur ”Vetenskapliga bidrag”, Svensk ÖNH-tidskrift 3/97

”Användning av nässugen kan snabbt minska sekretstagnationen i näsan, underlätta födointaget och lindra sömnbesvären. Nässugen bör kunna bli ett viktigt komplement till de råd och anvisningar som kan erhållas från barnavårdscentral eller apotek.”

Tidskrift_1997