Lars Malm Professor i otorhinolaryngologi med spec inriktning rhinologi

”Nässugen kan i de flesta fall lindra besvären och de kliniska försök som genomförts under en tioårsperiod visar att nässugen är ofarlig och i flertalet fall leder till lindring av patientens akuta besvär. Utformningen av nässugen omöjliggör retning av den känsliga slemhinnan i näsan och inget i de kliniska försöken tyder på att användandet av sugen ytterligare ökar näsans produktion av sekret.”

Certificate_Lund