Malin Josefsson, leg läk Specialist i Otorhinolaryngologi Universitetssjukhuset MAS, Malmö

”Utformningen av NäsFrida gör att barnets näsa inte kan skadas och jag vet efter att själv ha använt NäsFridan till mina två barn att nässugen är både effektiv och dessutom tolereras väl av barnen. (…) Sammanfattningsvis anser jag att NäsFridan är en utmärkt egenvårdsprodukt som förbättrar livskvaliteten för små förkylda barn med näsandningsproblem på grund av sekret i näsan, samt matningsproblem och sömnproblem förorsakat av övre luftvägsinfektioner.”

Intyg_Spec_lakare